Misja i wizja szkoły

Misja szkoły

Dążenie by szkoła dała się lubić, była ciepła i ludzka, zaspokajała potrzeby uczniów, rodziców oraz realizowała oczekiwania społeczne, by przygotowywała do prawdziwego uczestnictwa w kulturze i do jej współtworzenia, a także do życia w ciągle zmieniających się warunkach.

Wizja szkoły