Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

UCZNIOWIE Z NASZEJ SZKOŁY ŚWIETUJĄ MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA WSPÓLNIE Z UNICEF


Nasza szkoła włączyła się do obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. 20 listopada czyli rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka to wyjątkowa data, która przypomina nam , że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.
W 1989 r. ONZ przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.Unicef
Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby te prawa były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.
W obchody tego dnia włączyły się placówki edukacyjne w Polsce. Do akcji przystąpiła też nasza szkoła, by uczcić rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, bo…
„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT” ( Janusz Korczak)