Akcja Narodowe Czytanie w naszej szkole

   W dniu 4 września w sobotę o godzinie 10.00 przed budynkiem naszej szkoły spotkali się uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście, aby wspólnie czytać ,,Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturę dziesiątej odsłony Narodowego Czytania. Przedstawiono wybrane fragmenty książki.

   Przekazano informacje zarówno o samym dramacie jak i autorce Gabrieli Zapolskiej.
Uświetnieniem całej akcji były wspólne zabawy dotyczące treści książki.
Na zakończenie uczestnicy spotkania obejrzeli fragmenty filmu ,,Moralność Pani Dulskiej".

 panidulska